Vill du ta del av FIN-S breda nätverk?


     . AEHT (Association of European Hotel and Tourism Schools) 
      www.aeht.eu
    . Alvar Aaltosällskapet 
      www.alvaraalto.se
    . BTC (Baltic Sea Tourism Commission) 
      www.balticsea.com
    . TBN (Travel Business Network)
      www.tbnetwork.se 
    . Ettone/företagarbastusällskap
      www.elisanet.fi/risto.erjanti/ettone/ettone.html
 
   . EUHOFA (International Association of Hotel Schools)
      www.euhofa.org
    . Finsk-svenska handelskammaren 
      finsve.se
    . Föreningen Norden
      www.norden.se

    . FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige)
      fris.nu / www.finlandssvensken.se
    . Föreningen Sveriges Turistjournalister
      www.turistjournalist.org
    . Millesgårdens Vänner
      www.millesgardensvanner.se
    . MIS (Marknadsföreningen i Stockholm)
      www.mis.se
    . MPI (Meeting Professional International)
     
www.mpiweb.org 
    . Ruotsinsuomalainen Toimittajayhdistys (Sverigefinska publicistföreningen)
      www.toimittaja.se
    . SKÅL International 
      www.skal.org
    . SKÅL International Sweden
      skalsverige.se
    . Skärgårdsbröderna
      www.ssbskargard.com
    . Stockholms Handelskammare 
      www.chamber.se
    . Sällskapet
      www.sallskapet.se
    . Tiborfoto
      www.tiborfoto.com

    . Turism i storstadsregion
      www.storstadsturism.nu 
    . Visit Finland
      www.visitfinland.com 

    . Who is where
      www.whoiswhere.se
   
. Visita
      www.visita.se
 
    . Företagarna 
      www.foretagarna.se